Foutmelding

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/vlmleuve/public_html/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /home/vlmleuve/public_html/includes/common.inc).

Professionals - Pensioenopbouw

Professionals - Pensioenopbouw Professionals - Pensioenopbouw

 

Als drukke ondernemer staat u er niet vaak genoeg echt bij stil: het ‘pensioen’. U weet dat een zelfstandige niet veel wettelijk pensioen zal ontvangen na een carrière van hard werken.

Er bestaan verschillende mogelijkheden die u onmiddellijk een fiscaal voordeel opleveren én u in een kapitaal voorzien om met volle teugen van uw welverdiende pensioen te voorzien.

 •     VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
 •     Groepsverzekering
 •     IPT (Individuele Pensioentoezegging)

 

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

Het VAPZ is een fiscaal zeer interessante opportuniteit om een flink aanvullend pensioen op te bouwen en nu de fiscale voordelen te genieten.

Fiscaal interessant?

De premies die u stort, mag u van uw beroepsinkomsten aftrekken. Zo daalt uw belastbare inkomen en betaalt u minder sociale bijdragen én minder belastingen. De aftrek gebeurt op de hoogste inkomensschijf, zo recupereert u al gauw meer dan 50% (en mogelijks tot 70%) van de gestorte premies.

Hoe zit het dan met de eindbelasting?

Ook dit valt onder een interessant fiscaal regime, namelijk de ‘fictieve rente’. Het eindkapitaal (exclusief de winstdeelname, dit is onbelast) wordt dus niet onmiddellijk in zijn geheel belast, maar verspreid over een aantal jaar.

Berekening van de fictieve rente
 

.....

 

Dus indien je bijvoorbeeld op je 65ste het kapitaal uitgekeerd krijgt, wordt dit zonder afhouding van enige belasting uitbetaald. Je dient dan enkel in de loop van de volgende 10 jaar 5% van je kapitaal (zonder de winstdeelname) bij je belastbaar inkomen te voegen.

Hoeveel mag je storten?

Basisregel De premie die u kan storten voor de opbouw van een aanvullend pensioen, mag maximum 8,17% bedragen van het referte-inkomen van 3 jaar voordien. Tenzij u kiest voor een ‘sociaal VAPZ’, dan kan u tot maximum 9,40% gaan. Sociaal VAPZ: een VAPZ met bovenop de pensioenopbouw een aantal bijkomende dekkingen zoals gewaarborgd inkomen, ongevallenverzekering, overlijdensverzekering, … deze dekkingen zijn beperkt en afhankelijk van maatschappij tot maatschappij. De premie wordt jaarlijks geplafonneerd,

In 2011 (AJ 2012) bedroeg de maximum premie voor het VAPZ € 2.852,89, voor het sociaal VAPZ € 3.282,39.

Om te vermijden dat de continuïteit van de pensioenopbouw in het gedrang zou komen, kan de zelfstandige die het minimum referte-inkomen van             € 6.528,66 niet bereikt, een forfaitaire minimum jaarpremie van € 533,39 betalen.

Kan iedereen een VAPZ contract afsluiten?

Iedere zelfstandige, zowel in hoofd- als bijberoep, die sociale bijdrage betaald van minstens € 497,92 per kwartaal. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) kan in de meeste gevallen hiervan genieten.

  

Groepsverzekering

In ons sociaal-economisch bestel bestaat een ‘rust- en overlevingspensioen’, dat doorgaans het ‘wettelijk pensioen’ wordt genoemd. Daarnaast kan ook via een groepsverzekering aan pensioenvorming gedaan worden, het ‘extralegaal pensioen’

Een groepsverzekering vertrekt vanuit een benadering: het individu in groep. De werkgever sluit een verzekering af ten gunste van zijn personeel, of een deel ervan dat welomschreven wordt, vb alleen het kaderpersoneel, technisch is het perfect mogelijk dat een ‘groep’ uit slechts één persoon bestaat.

Het doel van een groepsverzekering moet altijd worden gezien als een financieel extra voor het personeel. Er zijn echter verscheidene vormen om dit financieel extra aan te bieden:

 •     een aanvullend pensioen
 •     een kapitaalsuitkering bij overlijden
 •     een invaliditeitsrente
 •     een tegemoetkoming bij hospitaalkosten

 

Aangezien een groepsverzekering door verzekeraars vaak wordt aangeboden als een ‘menu’, moeten de verzekerde waarborgen duidelijk worden bepaald. Zo kan een contract onder meer een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid bevatten. Dat is dus het gedeelte van de verzekering dat wordt afgesloten tegen de gevolgen van ziekte en ongevallen. De verzekerde waarborgen kunnen ofwel ziekte, ofwel ziekte en ongevallen in het privé-leven, ofwel ziekte en alle ongevallen omvatten.

Eventueel kan de waarborg verder lopen, in geval van invaliditeit van de verzekerde. De verzekerde bedragen zijn weliswaar beperkt tot 85% van het normale brutoloon.

Een contract kan eveneens een collectieve polis gezondheidszorgen bevatten. Het is de verzekering die voorziet in de terugbetaling van de kosten als gevolg van ziekenhuisopname, heelkundige ingreep of zware ziekte, die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

De waarborgen kunnen nog worden aangevuld met pre- en posthospitalisatie en/of ambulante zorgen bij een aantal zware ziekten.

Voordeel om zich ‘in groep’ te laten verzekeren is dat de premies beduidend lager liggen. 

IPT (Individuele Pensioentoezegging)

De Individuele Pensioentoezegging is een stelsel van aanvullende pensioenen (opgericht door de wet op de aanvullende pensioenen d.d. 1 januari 2004). Het is de onderneming die een dergelijke regeling treft voor zijn bedrijfsleider(s).

Naast een voorbereiding op het pensioen biedt de Individuele Pensioentoezegging de bedrijfsleider en zijn gezin eveneens bescherming bij arbeidsongeschiktheid, ziekenhuisopname en zelfs voortijdig overlijden.

De Individuele Pensioentoezegging moet de oude pensioenregelingen voor zelfstandige bedrijfsleiders (bedrijfsleiderverzekering, groepsverzekering, aanleg van interne provisies, …) gaan vervangen.

De voornaamste voordelen van de Individuele Pensioentoezegging

 •     Premiebetaling door de onderneming rechtstreeks ten behoeve van de bedrijfsleider(s) = Financiële bescherming (stortingen behoren definitief toe van de verzekerde, ook bij faillissement, ontbinding van het mandaat, …);
 •     Tot zeer hoge stortingen mogelijk mits naleving van de fiscale beperkingen;
 •     Belastingvoordeel: stortingen voor de onderneming aftrekbaar als algemene kosten voor pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en overlijdenspremies;
 •     Geen sociale bijdragen op de pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en overlijdenspremies;
 •     Premies en uitkeringen niet beschouwd als voordelen in natura voor de bedrijfsleider mits naleving van bepaalde voorwaarden;
 •     Voordelig belastingtarief voor de uitkeringen;
 •     Geïndividualiseerde keuze: dekkingen en budgetten naar keuze van elke bedrijfsleider en van de onderneming;
 •     Aanvullend pensioenkapitaal definitief verworven voor de bedrijfsleider, ook in geval van faillissement, ontbinding van het mandaat, enz.;
 •     Optimale belastingaftrek in het kader van de "3e pijler";
 •     Gewaarborgd minimumrendement;
 •     Ideale aanvulling op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

 

Terug naar Professionals