Particulieren - Pleziervaartuigen

Particulieren - Pleziervaartuigen Particulieren - Pleziervaartuigen

 

De eigenaars en gebruikers van zeilboten en motorboten die niet worden verzekerd door een BA privé leven hebben slechts één oplossing: een specifieke BA verzekering onderschrijven.

Er is principieel geen wettelijke verplichting tot het sluiten van een BA verzekering in België, de verzekering is echter vereist om een vlaggenbrief te krijgen, dus meestal wel feitelijk verplicht (om een ligplaats te krijgen en in sommige landen sowieso).

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens volgende omstandigheden:

• tijdens het varen
• tijdens het verblijf op het water (in rust)
• bij het te water laten of aan land brengen
• tijdens het vervoer per trein of over de weg
• tijdens het verblijf in een bergplaats
• voor zeilboten: deelname aan zeilwedstrijden

De verzekering is geldig in alle landen van (geografisch) Europa en die grenzen aan de Middellandse Zee, zowel op zee als op de binnenwateren die openstaan voor de pleziervaart.

Bijkomende waarborgen en verzekeringen:

• borgstelling bij schade in buitenland
• rechtsbijstand
• verliezen en averij
• diefstal (of poging tot diefstal) van onderdelen en toebehoren
     (vb afneembare motor, reddingsmateriaal)

• persoonlijke ongevallenverzekering voor de opvarenden
     (enkel geldig als de boot in het water ligt of vaart)

 

Terug naar Particulieren - varia