Foutmelding

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/vlmleuve/public_html/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /home/vlmleuve/public_html/includes/common.inc).

Particulieren -Levensverzekeringen, sparen en beleggingen

Levensverzekering, sparen en beleggen Levensverzekering, sparen en beleggingen

 

- Klassieke levensverzekering:

- Sparen:

- Beleggen:

 

Klassieke levensverzekering:

Tegenwoordig beperkt het aanbod zich tot een tijdelijke overlijdensdekking. U verzekert uzelf voor een bepaald vast of variabel bedrag tot en met een bepaalde einddatum. De best bekende formule is de tijdelijke schuldsaldoverzekering die steeds nodig is bij het aangaan van een hypothecair krediet. Het spreekt voor zich dat u zichzelf ook los van zo’n krediet kan verzekeren om te voorkomen dat bij uw mogelijk overlijden uw nabestaanden naast emotioneel ook financieel verlies te verwerken krijgen.


Sparen:

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract.

Het geld dat u spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam "premie", zoals bij andere verzekeringscontracten.

Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?

 • Ten eerste de premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten.
 • Ten tweede de intresten. De intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en heten dan ook het gewaarborgd rendement. In de meeste gevallen worden de intresten niet jaarlijks uitbetaald maar gekapitaliseerd: zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengen. Wanneer u het kapitaal opneemt, krijgt u het kapitaal en alle intresten samen.
 • Ten derde de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.

Als u een tak 21-contract afsluit, hebt u heel wat keuzemogelijkheden:

 • u betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract, ofwel verschillende premies, bv. jaarlijks, in de loop van het contract;
 • het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bv. 10 jaar, maar het kan ook van onbepaalde duur zijn;
 • wil u uw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer u zou sterven in de loop van het contract, dan kan u een overlijdensdekking  voorzien;
 • als u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen, of om op lange termijn te sparen, dan kan u een belastingvoordeel krijgen.

Er bestaan verschillende manieren om te sparen. De juiste formule hangt meestal af van het doel dat u voor ogen heeft. Wij helpen u graag hierbij de juiste keuze te maken. Om u enigszins wegwijs te maken in de soorten en formules van spaarmogelijkheden zetten we hieronder één en ander op een rijtje.

Dit zijn slechts de meest voorkomende regels, voor uw persoonlijke situatie kan u altijd contact met ons nemen om een volledige berekening te maken.

Sparen aan een gewaarborgd rendement: er wordt contractueel een rendement bepaald om u een te behalen eindkapitaal te kunnen projecteren.

Sparen aan een hoog rendement, sparen in beleggingsfondsen: indien de looptijd die u voor ogen heeft lang genoeg is, kan u misschien beter opteren om geheel of gedeeltelijk in beleggingsfondsen te sparen. Hier kan meestal geen eindkapitaal geprojecteerd worden, hetzij een prognose gebaseerd op historische rendementen. Nogmaals indien uw looptijd voldoende lang strekt kunnen hier zeer mooie resultaten behaald worden afhankelijk van de gekozen formule en fondsen.

Kindersparen: er bestaan verschillende formules, speciaal ontwikkeld om te sparen voor uw nageslacht.

De bekendste 2 spaarformules die eveneens een fiscaal voordeel leveren bespreken we hieronder:

Lange termijnsparen

Pensioensparen


Lange termijnsparen:

Langetermijnsparen doe je in een tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd). Dat is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat u spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam "premie", zoals bij andere verzekeringscontracten.
 
Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.
 
Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?
 • Ten eerste de premies die u betaald heeft, verminderd met de kosten en taksen.
 • Ten tweede de intresten. De intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en heten dan ook het gewaarborgd rendement. De rentevoet op het ogenblik van de storting ligt voor de volledige duur van het contract vast. 
 • Ten derde de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.

Welk belastingvoordeel levert het langetermijnsparen op?

Het maximum spaarbedrag dat u per jaar fiscaal kan inbrengen is afhankelijk van uw inkomen, met als absoluut maximum 2 260 euro (voor het aanslagjaar 2017, inkomstenjaar 2016). Om een idee te geven: wanneer uw netto belastbaar beroepsinkomen groter is dan ongeveer 34 000 euro, dan kan u het maximale bedrag van
2260 euro inbrengen. Vraag aan uw verzekeraar om het optimale bedrag van de storting jaar per jaar te berekenen, zo bent u zeker. Koppels die samen één belastingaangifte indienen, kunnen elk een verzekeringscontract afsluiten, premies storten en daarvoor een belastingvermindering krijgen.
 
Het langetermijnsparen levert een belastingvoordeel op van 30% van de gestorte premies of 678 euro per persoon voor wie het maximumbedrag fiscaal kan inbrengen. Op uw belastingaangifte moet u het gespaarde bedrag invullen onder code 1353 of 2353.
 
U kan natuurlijk minder dan dat maximumbedrag sparen of ook al eens een jaar overslaan. 
 
Vindt u de gewaarborgde opbrengst van tak 21 voor het langetermijnsparen aan de lage kant (alhoewel die bij de meeste contracten minstens vergelijkbaar is met een spaarrekening)? Houd er rekening mee dat u voor een spaarinspanning van 100 euro, 30 euro terugkrijgt van de fiscus. Dus als u wat ruimte hebt om te sparen en niet van de woonbonus kan genieten, is dit een aanrader.

Wat zijn de voorwaarden en kosten?

Er zijn enkele voorwaarden om te kunnen genieten van de belastingvermindering:
 • het contract moet minimum 10 jaar lopen;
 • u moet het contract afsluiten vóór de leeftijd van 65 jaar.
Ook als u 65 jaar of ouder bent, kan u dus genieten van de belastingvermindering voor het langetermijnsparen, als u het contract hebt afgesloten voor uw 65e verjaardag. Dat is niet het geval voor het pensioensparen.
 
Voor alle stortingen in uw Tak 21-levensverzekering betaalt u instapkosten. Die kunnen oplopen: meer dan 3% is geen uitzondering. Vergelijk dus de kosten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast is er nog een premietaks van 2%. Van een storting van 100 euro gaan er dus onmiddellijk enkele euro’s af aan taks en kosten.

Wanneer kan ik mijn spaargeld opnemen?

De bedragen die u spaart in uw contract langetermijnsparen, blijven vaststaan tot een vooraf bepaalde leeftijd, meestal 65 jaar, maar later kan ook. Uw gespaarde centen voor uw 60ste verjaardag opvragen is mogelijk, maar niet aan te raden. U moet dan immers het fiscale voordeel terugbetalen aan de fiscus en ook de verzekeringsmaatschappij zal u kosten aanrekenen. Spaar in deze vorm van fiscaal sparen dus enkel geld dat u voor een lange termijn kan missen. Deze spaarformule heet immers niet voor niets “langetermijnsparen”. 
 
De eindbelasting bedraagt 10% (te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen) en wordt op uw 60e verjaardag door de verzekeraar afgehouden van de spaarreserve (de gespaarde bedragen + de rente). Als het contract wordt aangegaan door een verzekeringnemer van 55 jaar of ouder, dan is de eindtaks verschuldigd op de 10e verjaardag van het afsluiten van het contract.
 
Let op! Hebt u éénmaal een belastingvoordeel genoten voor een storting in een contract langetermijnsparen, dan zal u op alle stortingen de eindbelasting belasting moeten betalen. U hebt er dus belang bij jaarlijks niet meer te storten dan het maximumbedrag waarvoor u dat jaar een belastingvermindering kan krijgen. Dat bedrag is afhankelijk van uw inkomen, zoals we al vermeldden. Al wat u meer stort, zal immers ook belast worden aan 10% op uw 60e verjaardag. Vraag dus aan uw verzekeraar om jaarlijks het maximumbedrag te berekenen waarvoor u een belastingvermindering kan krijgen.

De premies van aanvullende verzekeringen (zoals een ongevallenverzekering, verzekering voor het risico invaliditeit, …) komen niet in aanmerking.

Eenmalige premies kunnen ook belastingvermindering opleveren.


Pensioensparen:

Hoe werkt pensioensparen?

U kan pensioensparen met een belastingvoordeel vanaf uw 18de tot en met uw 64ste. U stort dan regelmatig een bedrag  op een pensioenspaarverzekering of in een pensioenspaarfonds.  We helpen u de keuze te maken tussen de twee mogelijke beleggingsformules.
Een pensioenspaarverzekering is een contract met een verzekeraar. U kan kiezen tussen twee soorten verzekeringscontracten:

 • ofwel krijgt u minstens recht op een vaste jaarlijkse intrest op al uw stortingen. Dat noemen verzekeraars een tak 21-contract;
 • ofwel garandeert de verzekeraar u geen vaste jaarlijkse intrest, maar krijgt u wel de opbrengst van de beleggingen die de verzekeraar met uw geld doet. Dat noemen de verzekeraars een tak 23-contract. Het houdt risico's in want het kan op lange termijn heel wat meer maar ook heel wat minder opbrengen dan een tak 21-contract. Omdat de meeste pensioenspaarverzekeringen tak 21-contracten zijn, bespreken we verder enkel die contracten.

De   einddatum ligt vast; quasi altijd de  65ste verjaardag. Ook de minimumintrest ligt vooraf vast. Als de verzekeringsmaatschappij voldoende winst maakt, kan ze u daar een deel van geven: de zogenaamde winstdeelname. U krijgt dus op de einddatum uw stortingen terug, met daar bovenop de gewaarborgde minimumintrest en een eventuele winstdeelname.

Voor een pensioenspaarverzekering in de vorm van een tak-21 contract, geldt een garantie door het Garantiefonds. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw tak-21 contracten samen.

 

Maximaal aftrekbare premie; deze gegeven is niet afhankelijk van uw inkomen, maar is een forfaitair bedrag dat jaarlijks bepaald wordt.

 • Belastingjaar 2008 (AJ 2009): € 830
 • Belastingjaar 2009 (AJ 2010): € 870
 • Belastingjaar 2010 (AJ 2011): € 870
 • Belastingjaar 2011 (AJ 2012): € 880
 • Belastingjaar 2012 (AJ 2013): € 910
 • Belastingjaar 2013 (AJ 2014): € 940
 • Belastingjaar 2014 (AJ 2015): € 940
 • Belastingjaar 2015 (AJ 2016): € 940
 • Belastingjaar 2016 (AJ 2017): € 940
 • Belastingjaar 2017 (AJ 2018): € 940

U kan van het fiscaal voordeel van pensioensparen genieten vanaf het ogenblik dat u ‘een inkomen’ hebt zoals een salaris als bediende of arbeider, zelfstandige, werkzoekende, invaliditeit, rentenier...


Belastingvoordeel Lange termijnsparen en Pensioensparen:

De premies geven recht op een belastingvermindering, die wordt berekend tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet => belastingvermindering = premie x verbeterde gemiddelde aanslagvoet.

Deze aanslagvoet komt overeen met de belasting berekend op het totale belastbare netto-inkomen (= gemiddelde aanslagvoet = verschuldigde belasting / totaal belastbaar netto-inkomen x 100), zonder rekening te houden met: de belastingvermindering voor personen ten laste, vervangingsinkomen en afzonderlijke belastbare inkomens.

De fiscaliteit van de uitkeringen:

Zodra men voor één (of meer) premies een belastingaftrek heeft genoten, zullen de uitkeringen volledig worden belast.

De winstdeelneming is belastingvrij op voorwaarde dat ze samen met het kapitaal wordt gestort, de afkoopwaarde of de rente.

Deze anticipatieve taks (eindbelasting op Lange termijnsparen en pensioensparen), dient te worden betaald: op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer, of in het 10de jaar na het sluiten van het contract voor contracten die vanaf 51 jaar worden gesloten. Als de betaling gebeurt voor het 10de jaar na het sluiten van het contract, voor contracten die na 51 jaar worden gesloten, maar na de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer, dan is de belasting op het ogenblik van de betaling verschuldigd.

Ter informatie: contracten voor 1993 = 16,5%; na 1993 = 10%


Beleggen:

Zoals u ongetwijfeld weet is de beleggerswereld een zeer bewegende en levende wereld. Vandaar dat wij constant op zoek zijn naar de verschillende opportuniteiten van de markt. Wij kunnen u een heel uitgebreide waaier van producten voorstellen en begeleiden u graag tot een juiste beslissing.

Hieronder trachten wij u een kort overzicht te schetsen.

 • beleggen met zekerheid: allereerst wordt het netto ingelegde bedrag voor 100% gewaarborgd. Het rendement is afhankelijk van uw keuze, dit kan dus geheel of gedeeltelijk (vast rendement + winstdeelname) gewaarborgd zijn.
 • beleggen aan een hoog rendement: hier gaan we opteren voor fondsen. Beleggen zonder kapitaalsgarantie, om zo tot een hoger rendement te komen, kan een goede beslissing zijn, afhankelijk van de duurtijd.
 • combinatie van zekerheid met een hoger rendement: indien u opteert voor een gewaarborgd kapitaal kunnen we met het jaarlijks rendement gaan werken in fondsen. Zo combineert u de zekerheid van uw kapitaal met het potentieel hoog rendement van fondsen.

Een tak 23 is een belegging gekoppeld aan één of meer interne fondsen

Voor uw tak 23-levensverzekering betaalt u premies aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal van die premies eerst kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor een overlijdensdekking  aftrekken. Met wat overblijft van uw premie, koopt u stukjes (dit zijn 'aandelen' of 'rekeneenheden') van een of meerdere interne fondsen, waarmee uw tak-23 levensverzekering is verbonden.

Een intern fonds kan u vergelijken met een grote spaarpot beheerd door de verzekeraar zelf. Verzekeraars hebben veel verschillende van die spaarpotten of interne fondsen. De verzekeraar zal voor ieder intern fonds het ontvangen geld investeren in obligaties, aandelen, vastgoed enz. Het ene interne fonds zal bv. meer investeren in aandelen, het andere meer in obligaties.
In uw contract staat in welke spaarpot of intern fonds uw premie zal worden gestort.

De waarde van deze interne fondsen en dus ook van uw tak 23-levensverzekering verandert voortdurend. Dat komt omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.

U draagt het risico voor waardedalingen, maar krijgt ook eventuele waardestijgingen

U kiest voor een tak 23 in plaats van een tak 21-levensverzekering? Dan kiest u voor een belegging  die u misschien meer opbrengt. Let op, hogere opbrengsten betekent meer risico. Belegt u in een tak 23 gekoppeld aan een aandelenfonds, dan is uw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet u ook bereid zijn eventuele verliezen te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd door het intern fonds. De risico's van de interne fondsen hangen samen met de risico's van de producten waarin het fonds belegt. Zo is beleggen in aandelen van opstartende technologiebedrijven riskanter dan beleggen in Duitse of Belgische overheidsobligaties.

Fondsen worden ingedeeld in risicoklassen. Die gaan van 1 tot 7. De risicoklasse 1 geldt voor interne fondsen met zeer weinig risico (maar allicht ook een lagere opbrengst). Een intern fonds met veel risico (en een mogelijk veel hogere opbrengst) behoort dan tot risicoklasse 7. Alle interne fondsen gekoppeld aan tak 23-levensverzekeringen moeten de risicoklasse op dezelfde wijze berekenen en ze geregeld aanpassen indien nodig.

Als het slecht gaat zijn de verliezen dus voor u, maar als het goed gaat de winsten ook.

Tak 23 met kapitaalbescherming

Er bestaan ook tak-23 contracten met kapitaalbescherming. Die contracten hebben een eindvervaldag. Op die eindvervaldag van het contract zou u minstens de waarde van uw betaalde premies moeten terugkrijgen. De bescherming geldt dus enkel op de eindvervaldag van uw contract, niet indien u vóór de eindvervaldag uw geld zou 

 

 

Terug naar Particulieren