Particulieren - Hypothecair Krediet

Particulieren - Hypothecair KredietHypothecair Krediet

 

Een klassiek woonkrediet

 

De aankoop of bouw van uw droomwoning is een dure aangelegenheid en neemt meestal een flinke hap uit uw budget.
Wij vergelijken verschillende maatschappijen om tot een voordelige rentevoet te komen.
Bijkomend kunnen wij onafhankelijk op zoek gaan naar de voordeligste schuldsaldoverzekering en de meest interessante brandverzekering.

Wij bekijken dus het totaal financieel plaatje en niet alleen de rentevoet van de lening, zoals dit meestal gebeurd.

M.a.w. wij gaan in uw plaats shoppen en rekenen om uw droomproject haalbaar te maken zonder u te moeten pijnigen. 

 

Lening via reconstitutie of krediet met wedersamenstelling van kapitaal 

 

U kan ook opteren voor dit alternatief krediet. Hier speelt u in feite zelf bank.
Er zijn hier 2 uitgangsposities: 

 • U hebt een startkapitaal dat u gaat beleggen om zo zelf u kapitaal te wedersamenstellen. In deze leenformule betaalt u maandelijks enkel de intresten. 
 • U gebruikt als alternatieve leenpiste de combinatie van een krediet met vaste termijn en een levensverzekering die aan de kredietovereenkomst wordt toegevoegd.

De periodieke last van het krediet bestaat uit twee elementen:

 • De intresten die u maandelijks betaalt op het totale ontleende kapitaal en dit gedurende de volledige duurtijd van de lening.
 • De periodieke stortingen voor het toegevoegde contract, die ervoor moeten zorgen dat een kapitaal wordt wedersamengesteld waarmee op eindvervaldag van het krediet het ontleende kapitaal wordt terugbetaald.

 Volgende types van toegevoegde contracten zijn mogelijk:

 • Individuele Pensioentoezegging of groepsverzekering
       In dit geval stort de onderneming de periodieke premies ten voordele van zijn zelfstandige zaakvoerder. Het is opnieuw de verzekeraar die garant staat voor de wedersamenstelling van het geleende kapitaal.
 • Levensverzekering TAK 23
       In praktijk is deze vorm beter gekend als een beleggingshypotheek. De beleggingshypotheek is afkomstig uit Nederland. Zij bestaat sinds enkele jaren in België (werd gelanceerd in 1999). Dankzij deze techniek is het mogelijk om de aankoop van een onroerend goed te financieren door het onderschrijven van een levensverzekering die gekoppeld is aan      beleggingsfondsen. Het is de meerwaarde gerealiseerd door deze fondsen die dient om het krediet zelf terug te betalen.

       Als de beurs gunstig evolueert, zal de kredietnemer zich in de handen wrijven; in tegengesteld geval loopt hij het risico er bekaaid van af te komen. Inderdaad, als de zaken slecht zouden uitdraaien, zou de kredietnemer op de eindvervaldag verplicht zijn een aanzienlijk deel in kapitaal terug te moeten betalen. Het aanzuiveren van het hypothecair krediet is hier in grote mate afhankelijk van de evolutie van de financiële markten.

Fiscaliteit van de woningkredieten 

De aftrek van uw woningkrediet, betreffende de "aftrek enige woning" is sinds 01/01/05 drastisch veranderd. De fiscaal aftrekbare korf van ongeveer 2.700 EUR per persoon zit met de intresten én het kapitaal dat u nu mag aftrekken vol! U optimaliseert zo al uw maximale aftrek vanaf ca. 70.000 EUR via een klassieke leenformule. 

 

Terug naar Partculieren